Στέγη εμφανή σε κεκλιμένα δοκάρια σε πέτρινη κατοικία

Στέγη εμφανής σε περιμετρικά δοκάρια βαμμένη σε χρώμα λευκό σε ισόγεια κατοικία

Στέγη σε επίπεδη πλάκα με κρυφό κανάλι

Κατασκευή πισίνας με μεταλλικό σκελετό (ΠΡΟΚΑΤ)