ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 55 Τ.Μ 

Πριν

Μετά

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 110Τ.Μ 

Πριν

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πριν

Μετά